4. října 2017

Pravé a falešné evangelium - Zac Poonen

Dnes se v podstatě káží dvě evangelia – jedno „člověkostředné“ a druhé „Bohostředné“.

To člověkostředné evangelium zaslibuje člověku, že Bůh mu dá všechno, co potřebuje, aby mohl žít pohodlně a na konci života mu dá přebývat v nebesích. Lidem se říká, že Ježíš jim odpustí všechny hříchy, uzdraví je ze všech nemocí, požehná jim materiální prosperitou, vyřeší jim všechny problémy atd.

Člověk tak zůstává dál středem svého života a Bůh je vytěsněn, aby obíhal okolo – jako sluha – a vyslýchal jeho modlitby a poskytoval mu vždycky všechno, co si přeje! Stačí jen „věřit“ a „v Ježíšově jménu si nárokovat jakékoli materiální požehnání! To je falešné evangelium, protože nehlásá „pokání“. Pokání bylo tou první věcí, kterou kázal Jan Křtitel, Ježíš, Pavel, Petr a všichni apoštolové. A pokání, což je smutné, se dnes nekáže ani v té poslední řadě!

Evangelium se středem v Bohu naopak vyzývá lidi k pokání a vysvětluje, co „pokání“ obnáší: Odvrátit se od sebe, jako středu svého života, od konání vlastní vůle, od chození po svých cestách, od milování peněz, od milování světa a toho, co je ve světě (žádost těla, žádost očí a pýcha života) atd. Obrátit se k Bohu, milovat ho celým srdcem, učinit ho středem svého života a začít konat jeho vůli.

autor: Zac Poonen