22. února 2018

Ti kdo hřešili pod Zákonem budou Zákonem souzeni a odsouzeni

Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni. Neboť u Boha ne jsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní. Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají. Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech. (Římanům 2:12‭-‬16)  

Z výše uvedeného se učíme, že ti kdo bez Zákona hřešili, bez Zákona také zahynou a ti kdo hřešili pod Zákonem budou Zákonem souzeni a odsouzeni. Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘ (Galatským 3:13)  Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. (Římanům 10:4)
 
Jako křesťan jsem pro zákon mrtvý, vždyť já jsem skrze Zákon umřel Zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. (Galatským 2:19)